ลิฟท์

ลิฟท์

Elevators

ลิฟท์ เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี และนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในไทย และต่างประเทศ และเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก สำหรับตึกอาคารที่สูง มีหลายสิบชั้น ปัจจุบันลิฟท์มีหลายชนิด และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

 

ลิฟท์โดยสาร
ลิฟท์โดยสาร (Passenger Elevator)

รับติดตั้งลิฟท์โดยสาร สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล อาคารส่วนใหญ่จะเป็นลิฟท์โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นสํานักงาน ที่พักอาศัยรวมถึงลิฟท์ที่ติดตั้งในตึก คอนโด โรงแรม และห้างสรรพสินค้าต่างๆ

 

 

 

ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บ้าน
ลิฟท์ขนของ (Frieght Elevator)

ลิฟท์ที่ออกแบบมาสำหรับขนของที่มีปริมาณมาก นิยมใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ตัวลิฟท์จะมีขนาดใหญ่กว่า และหน้ากว้างกว่าลิฟท์โดยสารทั่วไป และสามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ความเร็วของลิฟท์ชนิดนี้จะใช้ความเร็วอยู่ระหว่าง 30–60 เมตรต่อนาที

 

ลิฟท์บ้าน (Home Elevator)

ลิฟท์บ้านจะมีหลักการทำงานคล้ายๆ ลิฟท์โดยสาร เพียงแต่นำมาติดตั้งในบ้านอยู่อาศัย ซึ่งอำนวยความสะดวกผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้เป็นอย่างดี บ้าน 2-3 ชั้น ก็สามารถติดลิฟท์ได้อีกด้วย

 

 

 

 

ลิฟท์ภายนอกอาคาร (External Elevator)

ลิฟท์ชนิดนี้ หรือเหมาะสำหรับอาคารที่ไม่ได้สร้างช่องลิฟท์ไว้ ซึ่งจะไม่มีพื้นที่สร้างลิฟท์ภายในอาคาร จึงต้องสร้างเพิ่มภายนอกตัวอาคาร ระบบการทำงานต่างๆ จะเหมือนลิฟท์โดยสาร เพียงแต่วัสดุที่ใช้จะแตกต่างกัน เพราะวัสดุลิฟท์ภายนอกนั้นต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก

 

ลิฟท์ส่งอาหาร (Dumbwaiter Elevator)

เป็นลิฟท์ขนาดเล็กใช้สำหรับขนส่งอาหาร หรือสิ่งของเท่านั้น ไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ความเร็วใช้งานอยู่ระหว่าง 15 – 24 เมตรต่อนาที ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาล ห้องสมุด หรือร้านอาหาร เป็นต้น

 

ลิฟท์เตียง (Bed Elevator)

เป็นลิฟท์ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดตัวลิฟท์จะมีด้านลึกยาวกว่าด้านกว้าง ประตูลิฟท์เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการขนย้ายเตียงนอนที่มีขนาดยาว

 

ลิฟท์กระจก (Observation Elevator)

ลิฟท์ที่ใช้กระจกหุ้มรอบลิฟท์ เพื่อความสวยงาม หรูหรา ส่วนใหญ่จะติดตั้งกับ คอนโด โรงแรม และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่มีระดับ

 

บันไดเลื่อน (Escalator)

บันไดเลื่อนติดตั้งภายในอาคาร หรือภายนอกอาคารก็ได้ ส่วนใหญ่นิยมติดบันไดเลื่อนจะเป็นสํานักงาน คอนโด โรงแรม และห้างสรรพสินค้าต่างๆ

 

บริษัท อินเทลลิฟท์ จำกัด รับติดตั้งลิฟท์ทุกประเภทการใช้งาน มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน ประเมินราคาหน้างานฟรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092-518-1215, 092-373-9156