Hydrolic Elevator

Hydrolic Elevator

ลิฟท์ระบบไฮดรอลิค

รับติดตั้งลิฟท์ระบบไฮดรอลิก ราคาโรงงาน เหมาะสำหรับโรงงาน โกดังสินค้า ที่จำเป็นต้องมีลิฟท์ขนของระหว่างชั้นจำนวนไม่มาก นัดประเมินหน้างานฟรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hydrolic lift ได้ที่บริษัท อินเทลลิฟท์ จำกัด โทร. 092-518-1215, 092-373-9156

 

Intel-lift