ลิฟท์ส่งอาหาร

ลิฟท์ส่งอาหาร

Dumb Waiter Elevator

     ลิฟท์ส่งอาหาร หรือส่งเอกสารต่างๆ จะเป็นลิฟท์ขนของขนาดเล็กใช้สำหรับส่งอาหาร หรือสิ่งของเหล่านั้น ไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ความเร็วใช้งานอยู่ระหว่าง 15-24 เมตรต่อนาที ติดต่อสอบถามโทร. 092-518-1215, 092-373-9156

ลิฟท์ส่งอาหาร

 

ลิฟท์ส่งอาหาร

ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาล โรงแรม ห้องสมุด ร้านอาหาร เป็นต้น สนใจติดตั้งลิฟท์ส่งอาหาร ติดต่อสอบถามได้ที่ 092-518-1215, 092-373-9156

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.